نرم افزار حساب جفر یک نرم افزار ایرانی و بومی شده است و برای تبدیل کلمات عربی و اصلاح صفحه کلید تمام پیش بینی های لازم را در خود دارد 

علم جفر یک علم خفیه است و یادگیری ان مستلزم تمرین و محاسبات دقیق دارد 

ولی با استفاده از این نرم افزار و فراگیری علم جفر از طریق مطالعه کتاب  به راحتی میتوانید این علم را بدون استاد یاد بگیرید 

مواردی که در این نرم افزار  می توانید محاسبه کنید 

نسخه قدیمی 0.46

و نسخه جدید 1.0.0

دوائر
15 دایره مشهور و کاربردی در نرم‌افزار قرار دارد که در همه امکانات نرم‌افزار قابل استفاده است.
دوائر حروف عبارتند از:
1- ابجد
2- اهطم
3- ابتث
4- ایقغ
5- اجهب
6- اجذش
7- ارغی
8- انسغ
9- احست
10- ادیل
11- اجهز
12- افسج
13- اعهط
14- احمد
15- اموس
الگوریتم های دوائر عدد پیشرفته و ساده شده‌اند تا در سرعت و عملکرد بهبود یابند.
موارد تکراری حذف شده‌اند. (مانند کبیر در هر یک از دوائر که فقط ابجد کبیر مانده است)
هر یک از دوائر حروف با دوائر عدد قابل استفاده است.


دوائر اعداد:
ابجد:
1. ابجد کبیر
2. وضعی
3. ابجد افلاکی
4. ابجد صغیر
5. ابجد بروجی
6. ابجد معکوس
7. ابجد ادریسی
8. ابجد علویات یا عدد وسط
9. ابجد ثانی
10. ابجد علوی یا ابجد سبعه
11. ابجدی
12. منقول از امیرالمومنان جهت هر امری
13. ابجد شعیب نبی ع
14. ابجد نبوی ص

اهطم:
1. مثلثات الاعداد لنیل المراد
2. وضع هجا – در کتاب معالم النور فی الجفر الکبیر
3. وضع فیثاغورث حکیم یا عدد عنصر صغیر
4. اهطم دانبال نبی ع
5. مثلث وسطی
6. مثلثات عشرات
7. عدد وسیط و غایت تسلیط
8. عدد وسیط (شیوه دوم)

ابتث:
1. وضع حضرت آدم ع – عدد الجمل
2. ابتث منقول از عبدااله عباس
3. ابتث آمده در تحفة الاسرار الملک الجبار

ایقغ:
1. ایقغ یوشع بن نون

اسقاط
محاسبه اسقاط با توجه به عدد دلخواه
قابلیت تنظیم محاسبه صفر یا همان عدد دلخواه (در گذشته عدد صفر نبوده و این ابداع خیام است، لذا باقیمانده را گاهی صفر گرفته و گاهی همان مقسوم علیه)

تکسیر
 – تکسیر مؤخر و صدر
 – تکسیر صدر و مؤخر
 – غریزه مؤخر و صدر
 – غریزه صدر و مؤخر
– – تنظیم تعداد حروف مأخوذ در دسته اول
– – تنظیم تعداد حروف مأخوذ در ادامه کار
 – انجام عملیات های فوق تا زمام

امتزاج
 – امتزاج بی تکرار
 – امتراج با تکرار
– امتزاج بدون محدودیت خطوط و دسته
– تنظیم عدد مأخوذ از هر دسته

لقط
 – لقط منقطع
 – لقط متصل
– تنظیم تعداد حروف مأخوذ برای بار ابتدایی
– تنظیم عدد گام و جهش لقط
– تنظیم تعداد برداشتن (مخصوص حالت منفصل)
– حالت حذف (مخصوص حالت منفصل)

حساب
محاسبه نمودن موارد زیر برای یک عبارت بنابر دایره حروف و عدد انتخاب شده:

– مدخل کبیر
– مدخل مجموعی
– رد به آحاد
– تعداد حروف
– تعداد نقاط و صامات

استنطاق
 – استنطاق از عدد مکانی یا وضعی
 – استنطاق کبیر به روش قدیم
 – استنطاق کبیر به روش عکس
 – استنطاق کبیر به روش بعد (روش جدید )

اساس و نظیره
 – نظیره گیری
 – غریزه گیری
 – ترقی
 – تنزل
 – ترفع
 – مساوات
همگی بنابه دایره منتخب

دور
انجام دور کبیر که شامل ادوار دیگر نیز می‌باشد. بنابه دوایر دلخواه

تفکیک
تفکیک و محاسبه بنابر تقسیم دلخواه زیر
– عناصر اربعه
– شدت عناصر اربعه
– خواص (مزاج)
– شدت خواص
– حروف نورانی و ظلمانی
– ابجد وضعی
– ابجد کبیر
– دایره اوتاد
– دایره کواکب
– دایره افلاک
– نورانی و ظلمانی
– حروف شمسی و قمری
– تاج، حربه، عمود و کرسی
– مسروری، ملفوظی، ملبوبی

بسط
 – بسط ملفوظی بنابر تعداد دور دلخواه
 – بسط بینه
 – معکوس
 – حذف مکررات
 – تنصیف با امکان انتخاب ضریب مورد نظر
 – تضعیف با امکان انتخاب ضریب مورد نظر

رمزنگاری
– رمزگذاری حروف به صورت اعداد کسری
– رمزبرداری از حالت کسری به حروف
– با امکان دسته بندی یا 5 نوع دسته‌بندی حروف از هر دایره (ابجدی، ایقغی، 4 و 4، 4 و 3، 3 و 4)
– رمزی کردن عبارت بنابر دایره ایقغ یا همان حساب افلاکی ابجد
– امکان عکس کردن کسرها به هر دو روش رمزگذاری و رمزبرداری

اعراب‌گذاری
– اعراب گذاری طبق دایره‍ اهطمی (منقول در کتاب کله سر)
– اعراب گذاری طبق دایره‍ اجهب (موسوم روش به ابن سینا)

در این نرم افزار قسمت فال بسیار کاملی نیز گنجانده شده که به ترتیب زیر می باشد 

فال همسر

– ازدواج کردن (سرالمستتر ص44)
– زندگی تا آخر عمر(سرالمستتر ص68)
– فرزنددار شدن (سرالمستتر ص39)
– فرزنددار شدن (سرالمستتر ص25)
– زمان مرگ همسر (سرالمستتر ص70و71)
– زمان مرگ همسر (سرالمستتر ص31)
– طریقه بطلمیوس برای عاقبت ازدواج یا رابطه دوستی


دیگر فال‌ها
– طالع شخص (میردامادکبیر ص9)
– غالب و مغلوب (سرالمستتر ص 144 الي147 و ص27)
– زمان شروع کار (سرالمستتر ص19)
– محل اقامت (سرالمستتر ص25)
– احوال غائب (سرالمستتر ص31)
– احوال مریض (سرالمستتر ص32)
– حیات و ممات بیمار (سرالمستتر ص81و82)
– احوال جنین (سرالمستتر ص134)

فالنامه شیخ بهایی
 – با 26 جدول، مربوط به موضوعات مختلف

 

تغییرات نسخه 1.0.0.0

 • بخش اصلی
  • راهنما
   • نمایش راهنما و توضیحات بخش‌های زیر :
    • بخش اصلی : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – اعمال ریاضی – دور – تفکیک (همه زیرمجموعه‌های آن)
    • ابزار : تکسیرات (تکسیر و غریزه، لقط، امتزاج، تکسیر جامع) – بسط (همه موارد) – بطن اسماء – رمزنگاری – حرکت‌گذاری
   • نمایش نمونه و مثال هر بخش، در نرم‌افزار : همه گزینه‌های بخش اصلی و ابزار
  • دایره‌ها
   • دایره حروف
    • افزودن دوایر حروف تا 79 مورد
    • به ترتیب حروف ابجدی شدن دوایر، مگر 4 دایره اصلی
   • دایره عدد
    • تصحیح روش ابجد ادریسی
    • رفع مشکل روش اهطم دانیال
    • تغییر دوایر ابتثی
  • حساب
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • حذف «تعداد نواطق» و «تعداد صوامت» : به دلیل افزوده شدن این دو به بخش تفکیک
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا»
    • اجرا و رونوشت همه خروجی‌ها
    • اجرا و رونوشت توضیحات و خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
    • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
    • انجام فرآیند «استنطاق» با انتقال متن به صفحه آن
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • استنطاق
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • استنطاق کبیر
    • حذف بخش استنطاق کبیر به شیوه «عکس»
   • استنطاق خاص
    • امکان غیر فعال بودن استنطاق ترکیبی اسماء الله : به دلیل طولانی شدن فرآیند در برخی اعداد
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
    • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
    • انجام فرآیندهای زیر با انتقال متن به صفحه دلخواه :
     • حساب کردن
     • اساس و نظیره‍
     • گرفتن دور
     • تفکیک کردن
     • تکسیر کردن
     • امتزاج
     • بسط دادن
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • اساس و نظیره‍
   • امکان محاسبه «متناظر» عبارت دلخواه، بنابر دایره انتخابی دوم
   • حذف عدد ملاک جابجایی
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • اعمال ریاضی (جدید)
   • محاسبه موارد زیر بنابر دایره دلخواه، با ورودی عدد یا متن و خروجی دادن استنطاق کبیر و مکانی، جدای از خود عدد
    • اعمال اربعه : جمع – تفریق – ضرب – تقسیم
    • سایر اعمال : باقی‌مانده – اسقاط – طرح و اسقاط
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
  • دور
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • تفکیک
   • افزودن تفکیک‌های جدید
    • نواطق و صامات
    • خواتیم و متصلات
    • جنسیت : مذکر و مؤنث
   • حذف گزینه‌های اضافی خروجی، وقتی به آن‌ها نیازی نیست.
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • امکان جستجوی گزینه دلخواه
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
 • ابزار
  • تکسیر جامع : تکسیر، امتزاج، لقط
   • ساخت روشی جدید و جامع همه تکسیرات و امتزاجات و لقط‌ها و نیز حالات دلخواه دیگر
   • ایجاد صفحه جدید و جامع و پویا
   • کدنویسی جدید و جامع
   • امکان افزودن ورودی به تعداد دلخواه، با همه تنظیمات خاص خود
   • امکان دسته بندی با چند متغیر
   • امکان برداشت حروف از هر ورودی، با چند متغیر
   • افزودن دکمه راهنما
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • تکسیر : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • امتزاج : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • لقط : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
  • بسط
   • تغییر ظاهری
   • افزودن دکمه راهنما
   • افزودن بسطهای موازی و طروح سته
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • تغییر نحوه پیام دادن
  • بطن اسماء
   • رفع خطای بسط عربی
   • رفع خطای بسط لفظ عدد فارسی
   • حذف روش آخر به دلیل اشتباه بودن
   • تغییر ظاهری
   • افزودن دکمه راهنما
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • حذف منو رونوشت : انتقال به کلیک راست جدول
   • تنظیم کلیک راست برای «متن‌های ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای «جدول»
    • رونوشت از خانه انتخاب شده
    • رونوشت از ستون‌های موجود (کبیر، مجموعی، وسیط، صغیر)
  • بسط موازی : حذف بخش : ادغام با بسط
  • طروح سته : حذف بخش : ادغام با بسط
  • رمزنگاری
   • افزودن روش «ابجد کبیر» : با قابلیت سایر دوایر
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی «ایقغ»
   • افزودن توضیحات
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
  • حرکت گذاری
   • تغییر نام از «اعراب‌گذاری» به «حرکت گذاری»
   • افزودن دکمه راهنما
   • بهینه سازی رابط کاربری
   • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
   • تغییر نحوه پیام دادن
   • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
   • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
   • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
 • فال
  • فال ابجدی : بهبود رابط کاربری
 • هیئت و نجوم
  • اوقات شرعی و ساعات : قابلیت تغییر سایز صفحه
 • دیگر بخش‌ها
  • ایجاد کلیک راست جهت رونوشت و انتقال متن به بخش ابزارها : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – دور – تفکیک – تکسیرات – لقط – امتزاج – بسط
  • صفحه پیغام
   • تنظیم شدن به نسبت مقدار نوشته
  • امکان تغییرسایز همه صفحات و نیز فعال شدن دکمه بزرگ کردن صفحه
  • بهینه‌سازی نمایش نام دایره حرف و تعریف تابع‌های جدید
  • تغییر نمایه (آیکن) نرم‌افزار
  • دسته‌بندی مجدد دکمه‌های هر بخش

جهت آموزش علوم متافیزیک به مجموعه کتابهای متافیزیک مراجعه نمایید 

پکیج پستی متافیزیک 

این فایل به صورت رایگان می باشد و بعد از انجام فرایند خرید بدون پرداخت هزینه لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت  

برنامه نویس این نرم افزار آقای : سید محمد رضا شهیم

منبع : hjafr.ir

بروز رسانی های نرم افزار در همین بخش قرار میگیرد

دیدگاه‌ها (4)

4 دیدگاه برای نرم افزار حساب جفر

 1. mhsenvsh (خریدار محصول)

  عالی

 2. مهسا محمدی (خریدار محصول)

 3. بهنام (خریدار محصول)

 4. ماریا M (خریدار محصول)

 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش ،مقاله یا محصول مطرح شود تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • خریداران محترم سوالات مرتبط با محصول خریداری شده خود را فقط از طریق تیکت ارسال کنند.
دیدگاه خود را بنویسید